Særlige betingelser

Oplysninger om databeskyttelse

Denne side blev sidst ændret den 25/01/2021.

Generel information

Det er yderst vigtigt at beskytte personlige data for Easy Sanitary Solutions BV (ESS), Nijverheidsstraat 60, 7575 BK Oldenzaal. Vi indsamler, behandler og bruger dine personlige data udelukkende baseret på og inden for rammerne af vores juridiske beføjelser eller med din separate erklæring om samtykke. De følgende afsnit indeholder oplysninger om vores juridiske beføjelser, undtagen når der specifikt henvises til behovet for en erklæring om samtykke.

Aktivering af brug af vores webstedsindhold

Når du får adgang til vores websider, indsamler og gemmer vi midlertidigt følgende brugsdata, så du kan gøre brug af siderne: identifikationsegenskaber (din IP-adresse), data om begyndelsen, slutningen og arten af brugen samt data om browsertype og operativsystem. Dette er en teknisk procedure, der er nødvendig, når du åbner websider på Internettet.

Webstedscookies

For mere information henvises til vores cookiepolitik.

Personlige data frivilligt leveret af dig

Kontaktformularer, e-mail og post

Når du frivilligt sender personoplysninger til os såsom navne, titel, e-mail eller postadresse, telefonnumre, personlige meddelelser osv. via kontaktformularer på vores hjemmesider eller via e-mail eller anden mail, gemmer og bruger vi disse oplysninger med henblik på at levere den ønskede service (f.eks. sende de anmodede oplysninger, besvare tekniske- eller andre forespørgsler, svare på din hjemmesides feedback).

Ansøgningsskema

Du kan bruge et ansøgningsskema på vores websted til at ansøge om at udføre aktiviteter (f.eks. Et job, afhandling, uddannelse) på ESS. Vi videregiver personlige oplysninger, som du leverer via formularen (inklusive bilag til dokumenter) til det firma, der reklamerer for stillingen. Dette er udelukkende med det formål at gennemføre ansøgningsproceduren. Når vi har videresendt dine personlige data, sletter vi dem straks. Virksomheden, der reklamerer for stillingen, sletter disse oplysninger inden for seks måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen. I begge tilfælde gælder dette under forudsætning af, at der ikke er nogen juridisk forpligtelse til at gemme dataene i en længere periode.

Nyhedsbrev

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, modtager du regelmæssigt information om firmaet Easy Sanitary Solutions og dets mærker Easy Drain, Container og Mirror. Disse inkluderer nyhedsbreve med information om produkter, webinarer, historier osv. Indholdet af nyhedsbrevet kan tilpasses og skræddersys til dine interesser. Denne personalisering er baseret på de oplysninger, du deler med os. Du kan hurtigt og nemt afmelde dig disse nyhedsbreve. For at gøre dette skal du klikke på linket ‘Afmeld’, der findes i hvert nyhedsbrev. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, bedes du e-maile privacy(at)esspost.com

Dealer Locator

Via forhandlersøgefunktionen kan du kontakte den forhandler, du valgte direkte via deres hjemmeside. Vi gemmer ikke personlige data i denne proces. Vi identificerer de nærmeste forhandlere på din IP-adresse. Du kan derefter kontakte den forhandler, du har valgt på deres websteder.

Brug af personlige data

Uden dit udtrykkelige samtykke bruger vi kun dine personlige data inden for det begrænsede omfang af de juridiske beføjelser til markedsføringsformål. Du vil ikke blive kontaktet med henblik på markedsføring (undtagen vores nyhedsbrev) uden dit udtrykkelige samtykke. Vi behandler og bruger følgende personoplysninger, som du frivilligt har givet os til markedsføringsformål på basis af og inden for rammerne af de juridiske beføjelser: Gruppe af personer, som du tilhører (f.eks. Din egenskab som kunde eller interesseret hos Easy Sanitary Solutions), navn, titel, profession, filial eller firmanavn, adresse, e-mail-oplysninger, telefonnummer og fødselsår.

Dine personlige data vil kun blive brugt til reklameformål uden dit udtrykkelige samtykke inden for de strenge grænser, der er fastsat i loven. Du bliver ikke kontaktet via e-mail eller telefon til reklameformål uden dit udtrykkelige samtykke. Baseret på og inden for rammerne af vores juridiske beføjelser behandler og bruger vi følgende personoplysninger frivilligt leveret af dig i det omfang, det kræves (1) med henblik på reklame for vores egne tjenester eller (2) til at overføre disse data til tilknyttede virksomheder (virksomheder, der direkte eller indirekte kontrollerer eller er under fælles kontrol med ESS. Med henblik på reklame for vores egne tjenester gemmer og bruger vi ud over disse oplysninger også alle andre data, som vi lovligt har fået. Hvor vi overfører de ovennævnte data til gruppen af virksomheder tilknyttet os til deres reklameformål, disse virksomheder er juridisk forpligtet til at informere dig om, at de har fået dataene fra os (gennem en meddelelse herom i reklamematerialet osv.). I sådanne tilfælde gemmer vi oplysninger om kilden og modtageren af dataene i en periode på to år. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine personlige data til reklameformål

Oplysninger om din brugsadfærd

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. (‘Google’). Google Analytics bruger “cookies”, som er tekstfiler placeret på din computer, for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til og lagres af Google på servere i USA. Når IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, bliver din IP-adresse imidlertid afkortet af Google inden for Den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre traktatlande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes der. Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af dette websted med det formål at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet til webstedsoperatører og give dem andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug. IP-adressen, der sendes af din browser inden for rammerne af Google Analytics, flettes ikke med andre Google-data. Du kan forhindre opbevaring af cookies med en tilsvarende indstilling i din browsersoftware. Vi vil dog gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang. Du kan også forhindre overførsel af de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) til Google og behandling af disse data fra Google ved at downloade og installere plug-in’en til din browser, der er tilgængelig via følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Med hensyn til diskussionen om brugen af analyseværktøjer med fulde IP-adresser vil vi gerne påpege, at dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen ‘_anonymizeIp ()’, og derfor behandles IP-adresser kun, hvis de er forkortet til at udelukke direkte slutning til personer.

Eksterne tjenesteudbydere

Når vi indsamler og bruger personlige data, bistås vi til en vis grad af udvalgte tjenesteudbydere, der i henhold til betingelserne i deres kontrakt med os handler under strenge instruktioner, og som kontrolleres af os, inden de påbegynder deres aktiviteter og efterfølgende overvåges regelmæssigt.

Opbevaring af data

Medmindre andet er angivet i denne fortrolighedspolitik, sletter vi dine personlige data som lovligt krævet. Se afsnittet vedrørende “dine rettigheder” for information om anmodninger om sletning.

Dine rettigheder til at blive informeret, berigtigelse, begrænse behandling, sletning og indsigelse

Du har ret til at blive informeret om de personlige data, der er gemt om dig, samt retten til berigtigelse, begrænse behandling eller sletning af disse data. Undtagelser: Datalagring er obligatorisk som en del af kontraktforholdet, eller hvis der er en juridisk forpligtelse til at opbevare data.

Du kan til enhver tid, med fremadrettet virkning, tilbagetrække dit samtykke til at data indsamles, behandles og bruges. For at gøre dette bedes du kontakte os via e-mail på: privacy(at)esspost.com.

Vi vil med glæde besvare yderligere spørgsmål om databeskyttelse og behandling af dine personlige data. Du kan kontakte os via e-mail på privacy(at)esspost.com eller via kontaktoplysningerne nedenfor.

For at tillade at data låses når som helst, skal dataene opbevares i en låsefil til overvågningsformål. Hvis der ikke er nogen lovlige arkiveringsforpligtelser, kan du også anmode om, at dataene slettes. Ellers låser vi dataene, hvis det er det, du vil have.

Dine rettigheder og kontaktpersoner

Med undtagelse af de ovennævnte rettigheder kan du til enhver tid anmode om adgang til de data, der er gemt om dig, samt rettelse eller sletning af forkerte data. Kontakt os for indvendinger, anmodninger om inspektion eller sletning af data:

Easy Sanitary Solutions B.V.
Nijverheidsstraat 60
7575 BK Oldenzaal
Holland
T: +31 541 200 800
F: +31 541 200 899
privacy(at)esspost.com

Du har også ret til at indgive din klage til den hollandske databeskyttelsesmyndighed.

Kontakt os
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
World map

Find our website that's made specifically for you

Flag

You are visiting our Global website. Based on your language preferences, you might be interested in our website for , where you can find information about products that are available there.